#projekt81.pl
Kreatywna Agencja Wizerunku Cyfrowego
01 / 01
+48.504.340.884

Klauzula informacyjna e-mail

Klauzula informacyjna e-mail

przez
lip , 25

KLAUZULA INFORMACYJNA, O KTÓREJ MOWA W STOPKACH E-MAIL
— Nota prawna —

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Marcin Panaszek projekt81 Kreatywna Agencja Wizerunku Cyfrowego informuje, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Panaszek projekt81 Keatywna Agencja Wizerunku Cyfrowego, z siedzibą w Opocznie przy ulicy Stefana Żeromskiego 1/lok.3,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji mailowej,
  3. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej,
  4. Państwa dane przechowywane będą w okresie potrzebnym do prowadzenia niniejszej korespondencji mailowej, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  5. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. mają Państwo prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: hey@projekt81.pl,
  8. więcej na temat danych osobowych znajdą Państwo w regulaminie oraz polityce prywatności nszej witryny.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
— Nota prawna–

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko: Marcin Panaszek projekt81 Kreatywna Agencja Wizerunku Cyfrowego
e-mail: hey@projekt81.pl
Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35; d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
2.Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.